بایگانی ماه: نوامبر 2015

درباره ما

electrobazar

بیوگرافی من، برادرانم، پدرم و عمویم همگی از انجام کارهای فنی لذت میبریم! همگی از کودکی مهندس بوده ایم و اشتیاق و تبحر بالایی در خراب کردن وسایل سالم داشتیم! البته باید اعتراف کنم در کنار تبحر مذکور، بنده در ساختن دستگاه های جدید که از ترکیب چند وسیله ساخته میشد نبوغ خاصی را داشتم […]