سافت استارتر 220 کیلووات اوکام ( Aucom ) سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0425B-411

 • جریان خروجی 425 آمپر
 • رنج توان 220kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20
شناسه محصول: EMX3-00425B-411 دسته: , ,

سافت استارتر 185 کیلووات اوکام ( Aucom ) سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0350B-411

 • جریان خروجی 350 آمپر
 • رنج توان 185kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20
شناسه محصول: EMX3-00350B-411 دسته: , ,

سافت استارتر 132 کیلووات اوکام ( Aucom ) سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0255B-411

 • جریان خروجی 255 آمپر
 • رنج توان 132kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20

شناسه محصول: EMX3-00255B-411 دسته: , ,

سافت استارتر 110 کیلووات اوکام ( Aucom ) سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0220B-411

 • جریان خروجی 220 آمپر
 • رنج توان 110kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20
شناسه محصول: EMX3-0220B-411 دسته: , ,

سافت استارتر 90 کیلووات 200 آمپر اوکام سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0200B-411

 • جریان خروجی 200 آمپر
 • رنج توان 90kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20
شناسه محصول: EMX3-0200B-411 دسته: , ,

سافت استارتر 90 کیلووات 170 آمپر اوکام سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0170B-411

 • جریان خروجی 190 آمپر
 • رنج توان 90kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20

 

شناسه محصول: EMX3-00170B-411 دسته: , ,

سافت استارتر 75 کیلووات اوکام ( Aucom ) سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0145B-411

 • جریان خروجی 145 آمپر
 • رنج توان 75kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20

 

شناسه محصول: EMX3-00145B-411 دسته: , ,

سافت استارتر 11 کیلووات اوکام ( Aucom ) سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0023B-411

 • جریان خروجی 23 آمپر
 • رنج توان 11kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20
شناسه محصول: EMX3-0023B-411 دسته: , ,

سافت استارتر 18.5 کیلووات اوکام ( Aucom ) سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0043B-411

 • جریان خروجی 43 آمپر
 • رنج توان 18.5kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20
شناسه محصول: EMX3-0046B-411 دسته: , ,

سافت استارتر 22 کیلووات 50 آمپر اوکام (Aucom ) سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0050B-411

 • جریان خروجی 50 آمپر
 • رنج توان 22kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20

 

شناسه محصول: EMX3-0050B-411 دسته: , ,

سافت استارتر 22 کیلووات 53 آمپر اوکام (Aucom ) سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0053B-411

 • جریان خروجی 53 آمپر
 • رنج توان 22kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20

 

شناسه محصول: EMX3-0053B-411 دسته: , ,

سافت استارتر 37 کیلووات اوکام ( Aucom ) سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0076B-411

 • جریان خروجی 76 آمپر
 • رنج توان 37kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20
شناسه محصول: EMX3-0076B-411 دسته: , ,

سافت استارتر 45 کیلووات 97 آمپر اوکام سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0097B-411

 • جریان خروجی 97 آمپر
 • رنج توان 45kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20

 

 

شناسه محصول: EMX3-0097B-411 دسته: , ,

سافت استارتر 45 کیلووات 100 آمپر اوکام سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0100B-411

 • جریان خروجی 100 آمپر
 • رنج توان 45kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20

 

شناسه محصول: EMX3-0100B-411 دسته: , ,

سافت استارتر 55 کیلووات اوکام ( Aucom ) سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0105B-411

 • جریان خروجی 105 آمپر
 • رنج توان 55kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20

 

شناسه محصول: EMX3-0105B-411 دسته: , ,
شروع چت واتساپ
1
WhatsApp
سلام،
چطور میتونم کمک کنم؟