ترمینال سری RTP سایز 6

  • تعداد در هر جعبه : 50 عدد
  • تعداد در هر کارتن: 1000 عدد
2,431 تومان

ترمینال سری RTP سایز 16

  • تعداد در هر جعبه : 50 عدد
  • تعداد در هر کارتن: 500 عدد
5,755 تومان

ترمینال سری RTP سایز 10

  • تعداد در هر جعبه : 50 عدد
  • تعداد در هر کارتن: 1000 عدد
2,950 تومان

ترمینال سری RTP سایز 2.5

1,288 تومان

ترمینال سری RTP سایز 4

  • تعداد در هر جعبه : 100 عدد
  • تعداد در هر کارتن: 1000 عدد
1,866 تومان